> محصول > شمع > پست مدرن

تکه های رنگی در این مدل شمع مشابه به سبک پست مدرن می باشد و برای دوستداران این سبک نقاشی بسیار خوش آیند می باشد.

-