> محصول > دکوری ، چوبی > آیینه

این آئینه سنتی زیبا با شیشه های رنگی جلوه ویژه ای به دکوراسیون شما خواهد داد.

-

سایز بزرگی از مجموعه آئینه های گره چینی که نظر هر بیننده ای را جلب می کند. با داشتن این آئینه ها به 100 ها سال قبل سفر خواهید کرد.

-

پیشینه سبک گره چینی به قرنها پیش باز می گردد که در ساخت کاخها و بناهای مجلل استفاده می شده.

-

آئینه زیبا و خوش رنگ با طرح و سبک سنتی ، پیشنهاد ما برای سفره 7 سین

-