> محصول > دکوری ، چوبی > سینی

سینی چوبی و سطل زباله چوبی مخصوص استفاده در مهمانی ها برای جمع کردن پسماند میوه... یک ست زیبا و پیشنهاد ما برای نو عروسان عزیز.

-