> محصول > شمع > استوانه دو رنگ

شمع استوانه ای با نمای بسیار زیبا که دو رنگ زیبا را در کنار هم جای داده.

-