> محصول > شمع > شمع پیچ

شمع پیچ به نوعی زیباترین شمع مجموعه دکوری ایرانیان می باشد که طراحی خاص آن زیبایی محصول را دوچندان نموده است. شمع پیچ راضی کننده تمامی سلیقه ها می باشد.

-